در عکس و متن عاشقانه شب که میشود متن های عاشقانه زیبا را قرار داده ایم که همراه با تصاویر عاشقانه می باشد که …

عکس و متن عاشقانه شب که میشود

شب که میشود همه ﻣﯽﮔــــﻮﯾﻨﺪ؛

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧـــــﻮﺍﺏﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭﻣــــﻨﺪﯾﻢ…!!!

چرا ﮐﺴـــﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛
ﺑﺮﺍﯾــــﺖ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘـــــﯽ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺯﯾــــﺒﺎ ﺁﺭﺯﻭﻣــــــﻨﺪﯾﻢ…
ﺧﻮﺍﺏ ﺯﯾـــﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽﺁﯾﺪ!!!؟؟؟
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﮔــــﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑــــﯿﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭﺩﻧﺎﮐــــﯽ ﻫﺴﺘـــﯿﻢ…
و خوشی هایمان مختص خواب هایمان است…!!!

عکس و متن عاشقانه شب که میشود

میدانم …….
وقتی دلت میگیرد
جلوی آینه می ایستی
کمی آرایش
کمی عطر
و…
کمی نیشخند میزنی به خودت!
به دلتنگی هایی که برایشان نقاب میدوزی…
لباس رنگی ات را میپوشی
موهایت را میبندی
و چند دانه مروارید به بغض هایت می آویزی!
و در آخر
آنقدر زیبا می شوی
که هیچکس شک نمی کند که تو
” خسته ترین ” زن دنیایی….!

عکس و متن عاشقانه شب که میشود

این متن خیلی قشنگه و جای فکر داره…

? اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری ؟
نگو بی نهایت ! بگو اندازه ای که هستی. .
اگه پرسید تا کی دوسم داری ؟ نگو تا ابد ! بگو تا وقتی هستی. .
اگه پرسید چقد بهم اعتماد داری ؟ نگو اندازه چشام ! بگو به اندازه ای که بهم اطمینان میدی.
تا بدونه …
《 . تا وقتی با ارزشه که ، به ارزشات احتــــــــــــــــرام بذاره …》》

احمق ترین مرد، مرﺩیست

ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ فکر ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ تا مبادا ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ کند.!!!!!!!

ﻭ ﻋﺎﻗﻠﺘﺮﯾﻦ، آن مردیست

ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻟﺒﺮﯾﺰ میکند ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺳﻪ ﺯﺩﻥ
ﻣﺮﺩﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎند.!!!!!!

زنی که به سکوت می رسد کم توقع نیست،
نمونه نیست، قانع نیست،
به این نتیجه رسیده که حرف زدنش مساویست با قضاوت یا هیاهو ….

هیچ گاه از سکوت ادامه دار یک زن خوشحال نباشید.
زن ساکت،
یا مرده ای است در درون یا آتشی است زیر خاکستر…

تو…بیا
تنها تو …بیا

حلقه بزن به در خانه
تنهایی من…

تا به شوق نگهت بال شوم
دام شوم…دانه شوم…
تو…به جان
رام دل این عاشق آزرده شوی…

با من بگو…
از راز شگفتن گل رز
از دل سبز بهار…
از سرانگشت نوازش هایِ
شکوفه سرخ انار…

تا تازه شوم…
رو به دریای دلت
پنجره ای باز شوم….

تا بخوانم به شادی و پایکوبی:

خانه ی حوصله ها آباد است
دل من نورانیست…

و سایه دلتنگی
بر سرای جان پیدا نیست…

که مرا به تو
ای ماه، امشب
به یاد و نظری
حاجت نیست…

واقعیت
نه پاهایِ رفته ی تو بود
نه دلِ شکسته ی من

واقعیت
خستگیِ دل بود
از تکرارِ
دلتنگی هایِ مدام
از گفتنِ
دوستت دارم هایِ بی پاسخ…..