خانه / آرشیو برچسب: بلند بگو خدایا شکرت

آرشیو برچسب: بلند بگو خدایا شکرت

امروز را بلند بخند…

امروز را بلند بخند… امروز را بلند بخند… بلند بگو خدایا شکرت… بلند آواز سر بده مانند گنجشک ها…   شاد باش، ودیگران را خوشحال کن… دوستانت را قضاوت نکن…   قبل از آن که کسی را نصیحت کنی، یک روز با او بگذران با کفش های او راه برو از زندگی اش باخبر باش… لطفا بی جهت بخند ، ...

ادامه مطلب »